Lön för mödan

AF statistik
Lön, utfallshistorik Test CivIng utan övertid
(median)
CivIng med övertid
(median) (x1.12)
År Lön Påslag % påslag % 2010 % påslag Testlön medel % Ex 1991 Född 1966 Ex 1991 Född 1966
{{year}} {{info.salary}} {{delta(info.salary, year)}} {{proc(info.salary, year)}} {{proc(info.salary, year, 2010)}} {{calc(year)}} {{info.afMedian}} {{info.ex91median}} {{info.born66median}} {{info.ex91wmedian}} {{proc112(info.ex91wmedian)}} {{info.born66wmedian}} {{proc112(info.born66wmedian)}}